TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 2/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA BEŁCHATOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

 
DANE OGÓLNE
 
 

TYTUŁ PROJEKTU
"BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA W CIĄGU DK NR 74"


 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:
424.683.178,00 zł
 MAKSYMALNA KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

334.577.061,63 zł
 
DOFINANSOWANIE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

284.390.502, 38 zł
Nazwa inwestycji:
„Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8".


 

Ogólne informacje:
Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi jednojezdniowej wraz z obiektami inżynieryjnymi oraz uzbrojeniem terenu


 

Wartość kontraktu:
145.651.197,27 zł brutto


 

Maksymalna wartość kontraktu:
155.846.781,08 zł brutto


 

Województwo:
łódzkie


 

Powiat:
Bełchatowski


 

Gminy:
Bełchatów


 

Data rozpoczęcia:
31.12.2014 r.


 

Data zakończenia robót:
19 miesięcy od Daty Rozpoczęcia ( do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca )


 

Okres gwarancji:
60 miesięcy

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

BIURO BUDOWY
95-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 36
tel. / fax. (42) 227 90 40
 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
tel. (22) 623 60 00
fax. (22) 623 60 01

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
tel. 571 332 419
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
 
 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Badawcze dróg i Mostów
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
tel. (22) 832 29 15-18
fax. (22) 832 29 13
 
 

 

'