TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 2/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA BEŁCHATOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Listopad 2016
 
 
TYDZIEŃ 45/2016
 
Roboty drogowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu    
2. Cięcia adaptacyjne cały zakres  
3. Wykonanie nasadzeń cały zakres  
4. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
5. Wykonanie robót związanych z przebudową DG w miejscowości Dobrzelów    
     

 

 
  Roboty mostowe    
L.p. Opis robót Ilość  
1. Prace porządkowe i wykończeniowe    
2. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
     

 

 
Roboty branżowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej-przegląd wykonanych robót cały zakres -
2. Oświetlenie - przegląd wykonanych robót oraz prace pomiarowe cały zakres -
 
 
 
TYDZIEŃ 46/2016
 
Roboty drogowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu    
2. Cięcia adaptacyjne cały zakres  
3. Wykonanie nasadzeń cały zakres  
4. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
5. Wykonanie robót związanych z przebudową DG w miejscowości Dobrzelów    
   

 

   
  Roboty mostowe    
L.p. Opis robót Ilość  
1. Prace porządkowe i wykończeniowe    
2. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
     

 

 
Roboty branżowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej-przegląd wykonanych robót cały zakres -
2. Oświetlenie - przegląd wykonanych robót oraz prace pomiarowe cały zakres -
 
 
 
TYDZIEŃ 47/2016
 
Roboty drogowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu    
2. Cięcia adaptacyjne cały zakres  
3. Wykonanie nasadzeń cały zakres  
4. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
5. Wykonanie robót związanych z przebudową DG w miejscowości Dobrzelów    
   

 

   
  Roboty mostowe    
L.p. Opis robót Ilość  
1. Prace porządkowe i wykończeniowe    
2. Usuwanie usterek po przeglądzie Zamawiającego cały zakres  
   

 

   
Roboty branżowe
L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej-przegląd wykonanych robót cały zakres -
2. Oświetlenie - przegląd wykonanych robót oraz prace pomiarowe cały zakres -
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

BIURO BUDOWY
95-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 36
tel. / fax. (42) 227 90 40
 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
tel. (22) 623 60 00
fax. (22) 623 60 01

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
tel. 571 332 419
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
 
 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Badawcze dróg i Mostów
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
tel. (22) 832 29 15-18
fax. (22) 832 29 13
 
 

 

'